COOP

Kontinuita operačního plánu

Předem určená sada pokynů nebo postupů, která popisuje, jak budou základní funkce organizace v průběhu 12 hodin a až 30 dní v důsledku katastrofické události obnoveny, než se vrátí k normálním operacím.


COOP

Continuity of Operations Plan

A predetermined set of instructions or procedures that describe how an organization’s mission-essential functions will be sustained within 12 hours and for up to 30 days as a result of a disaster event before returning to normal operations.

Použito v metodice