COR

Centrální úřad záznamu

Kancelář federálního oddělení nebo agentury, která vede evidenci o odpovědném materiálu COMSEC, které jsou drženy prvky, které podléhají jeho dohledu.


COR

Central Office of Record

Office of a federal department or agency that keeps records of accountable COMSEC material held by elements subject to its oversight.

Použito v metodice