Cover-Kódování

Technika ke snížení rizika odposlechu zakrytí přenášené informace.


Cover-Coding

A technique to reduce the risks of eavesdropping by obscuring the information that is transmitted.

Použito v metodice