CPE

Vyčíslení společné platformy

Specifikace SCAP, která poskytuje standardní konvenci pojmenování pro operační systémy, hardware a aplikace za účelem poskytnutí konzistentních, snadno analyzovaných názvů, které mohou být sdíleny více stranami a řešení, která se týkají stejného typu konkrétní platformy.


CPE

Common Platform Enumeration

A SCAP specification that provides a standard naming convention for operating systems, hardware, and applications for the purpose of providing consistent, easily parsed names that can be shared by multiple parties and solutions to refer to the same specific platform type.

Použito v metodice