CPS

Prohlášení o certifikační praxi

Prohlášení o postupech, které certifikační úřad používá při vydávání, pozastavení, zrušení a obnovování certifikátů a poskytování přístupu k nim v souladu se specifickými požadavky (tj. Požadavky specifikované v tomto Certifikačním pravidle nebo požadavky uvedené ve smlouvě o službách) .


CPS

Certification Practice Statement

A statement of the practices that a Certification Authority employs in issuing, suspending, revoking, and renewing certificates and providing access to them, in accordance with specific requirements (i.e., requirements specified in this Certificate Policy, or requirements specified in a contract for services).

Použito v metodice