CRC

Cyklická redundantní kontrola

Způsob, jak zajistit, že data nebyla po odeslání prostřednictvím komunikačního kanálu změněna.


CRC

Cyclical Redundancy Check

A method to ensure data has not been altered after being sent through a communication channel.

Použito v metodice