CRYPTO

Kryptografický materiál

Sada hardwaru, softwaru, firmwaru nebo některé jejich kombinace, která implementuje kryptografickou logiku nebo procesy včetně kryptografických algoritmů a je obsažena v kryptografické hranici modulu.


CRYPTO

Cryptographic Material

The set of hardware, software, firmware, or some combination thereof that implements cryptographic logic or processes, including cryptographic algorithms, and is contained within the cryptographic boundary of the module.

Použito v metodice