Crypto subjekt

Provozovatel nebo proces (subjekt), jednající jménem provozovatele, provádějící kryptografické inicializační nebo řídící funkce.


Crypto Officer

An operator or process (subject), acting on behalf of the operator, performing cryptographic initialization or management functions.

Použito v metodice