Csirt

Tým pro reakci na incidenty počítačové bezpečnosti

Schopnost nastavit za účelem pomoci při řešení incidentů souvisejících s počítačem; také nazývaný tým reakce na počítačové incidenty (CIRT) nebo CIRC (Centrum odezvy na počítačové incidenty, schopnost odezvy počítačových incidentů).


Csirt

Computer Security Incident Response Team

A capability set up for the purpose of assisting in responding to computer security-related incidents; also called a Computer Incident Response Team (CIRT) or a CIRC (Computer Incident Response Center, Computer Incident Response Capability).

Použito v metodice