CSN

Uzel centrálních služeb

Centrální uzel infrastruktury klíčových služeb, který zajišťuje centrální správu zabezpečení a služby správy dat.


CSN

Central Services Node

The Key Management Infrastructure core node that provides central security management and data management services.

Použito v metodice