CSO

Hlavní bezpečnostní pracovník

Osoba, která je obvykle zodpovědná za veškeré bezpečnostní záležitosti fyzické i digitální v podniku.


CSO

Chief Security Officer

The person usually responsible for all security matters both physical and digital in an enterprise.

Použito v metodice