CSP

Poskytovatel pověření

Důvěryhodná entita, která vydává nebo registruje žadatele účastníka a vydává elektronické pověření účastníkům. CSP může zahrnovat registrační orgány (RA) a ověřovatele, které provozuje. CSP může být nezávislou třetí stranou nebo může vydat pověření pro vlastní potřebu.


CSP

Credential Service Provider

A trusted entity that issues or registers Subscriber tokens and issues electronic credentials to Subscribers. The CSP may encompass Registration Authorities (RAs) and Verifiers that it operates. A CSP may be an independent third party, or may issue credentials for its own use.

Použito v metodice