CTAK

Textový šifrovací text

Kryptografická logika, která používá předcházející šifrovací text pro generování klíče.


CTAK

Cipher Text Auto-Key

Cryptographic logic that uses previous cipher text to generate a key stream.

Použito v metodice