CTTA

Certifikovaný technický orgán společnosti TEMPEST

Zkušený technicky kvalifikovaný americký vládní zaměstnanec, který splnil stanovené požadavky na certifikaci podle kritérií schválených společností CNSS a byl jmenován americkým vládním oddělením nebo agenturou pro plnění odpovědností CTTA.

Použito v metodice