CTTA

Certifikovaný technický orgán společnosti TEMPEST

Zkušený technicky kvalifikovaný americký vládní zaměstnanec, který splnil stanovené požadavky na certifikaci podle kritérií schválených společností CNSS a byl jmenován americkým vládním oddělením nebo agenturou pro plnění odpovědností CTTA.


CTTA

Certified TEMPEST Technical Authority

An experienced, technically qualified U.S. government employee who has met established certification requirements in accordance with CNSS-approved criteria and has been appointed by a U.S. government department or agency to fulfill CTTA responsibilities.

Použito v metodice