CUI

Řízené nezařazené informace

Kontrolovaná neklasifikovaná informace (CUI) je kategorie nekategorizovaných kategorií vydaných směrnicí 9. května 2008 prezidentem Georgem W. Bushem. CUI nahrazuje kategorie, jako jsou kategorie Pouze pro oficiální použití (FOUO), kategorie citlivé, ale nezařazené (SBU) a citlivé na vymáhání práva (LES).


CUI

Controlled Unclassified Information

Controlled Unclassified Information (CUI) is a category of unclassified categories issued in a directive on May 9, 2008, by President George W. Bush. CUI replaces categories such as For Official Use Only (FOUO), Sensitive But Unclassified (SBU) and Law Enforcement Sensitive (LES) categories.

Použito v metodice