Cyber Incident

Akce prováděné prostřednictvím použití počítačových sítí, které mají za následek skutečný nebo potenciálně nepříznivý vliv na informační systém a nebo informace, které tam jsou.


Cyber Incident

Actions taken through the use of computer networks that result in an actual or potentially adverse effect on an information system and/or the information residing therein. 


Použito v metodice