Cyber Infrastruktura

Cyberinfrastructure se skládá z počítačových systémů, systémů pro ukládání dat, pokročilých nástrojů a datových úložišť, vizualizačních prostředí a lidí, které jsou všechny propojeny vysokorychlostními sítěmi, aby umožnily vědeckou inovaci a objevy, které nejsou jinak možné. Cyberinfrastruktura je termín nejprve používaný US National Science Foundation (NSF) a typicky se používá k odkazu na informační systémy, které poskytují obzvláště silné a pokročilé schopnosti.


Cyber Infrastructure

Cyberinfrastructure consists of computing systems, data storage systems, advanced instruments and data repositories, visualization environments, and people, all linked by high speed networks to make possible scholarly innovation and discoveries not otherwise possible. Cyberinfrastructure is a term first used by the US National Science Foundation (NSF), and it typically is used to refer to information technology systems that provide particularly powerful and advanced capabilities.

Použito v metodice