Data

Podsestava informací v elektronickém formátu, která umožňuje jejich získání nebo přenos.

Použito v metodice