Data

Podsestava informací v elektronickém formátu, která umožňuje jejich získání nebo přenos.


Data

A subset of information in an electronic format that allows it to be retrieved or transmitted.

Použito v metodice