Databáze

Uložená sbírka souvisejících údajů, které podniky a jednotlivci potřebují k plnění požadavků na zpracování a vyhledávání informací.


Database

A stored collection of related data needed by enterprises and individuals to meet their information processing and retrieval requirements.

Použito v metodice