Datový prvek

Základní jednotka informací, která má jedinečný význam a podkategorie (datové položky) s odlišnou hodnotou. Příklady datových prvků zahrnují pohlaví, rasu a zeměpisnou polohu.


Data Element

A basic unit of information that has a unique meaning and subcategories (data items) of distinct value. Examples of data elements include gender, race, and geographic location.

Použito v metodice