Datum splnění požadavků na čas

Datum, do kterého musí být zapracována povinná změna koncové položky COMSEC, pokud má být položka schválena pro provozní použití.

Použito v metodice