Datum splnění požadavků na čas

Datum, do kterého musí být zapracována povinná změna koncové položky COMSEC, pokud má být položka schválena pro provozní použití.


Time-Compliance Date

Date by which a mandatory modification to a COMSEC end-item must be incorporated if the item is to remain approved for operational use.

Použito v metodice