DDoS

Distribuované odmítnutí služby

Distribuovaný útok typu Denial-of-Service (DDD) je útok, při kterém napadnou více počítačových systémů, například server, webové stránky nebo jiný síťový zdroj, a způsobují odmítnutí služby uživatelům cílených prostředků. Naplnění příchozích zpráv, požadavků na připojení nebo chybných paketů do cílového systému jej nutí zpomalit nebo dokonce zhroutit a vypnout, čímž odmítá službu oprávněným uživatelům nebo systémům.


DDoS

Distributed Denial of Service

A distributed denial-of-service (DDoS) attack is an attack in which multiple compromised computer systems attack a target, such as a server, website or other network resource, and cause a denial of service for users of the targeted resource. The flood of incoming messages, connection requests or malformed packets to the target system forces it to slow down or even crash and shut down, thereby denying service to legitimate users or systems.

Použito v metodice