DEA

Algoritmus šifrování dat

Šifrovací algoritmus spolu s klíčem se používá při šifrování a dešifrování dat. Existuje několik typů šifrování dat, které tvoří základ zabezpečení sítě.


DEA

Data Encryption Algorithm

An encryption algorithm along with a key is used in the encryption and decryption of data. There are several types of data encryptions which form the basis of network security.

Použito v metodice