DEA

Algoritmus šifrování dat

Šifrovací algoritmus spolu s klíčem se používá při šifrování a dešifrování dat. Existuje několik typů šifrování dat, které tvoří základ zabezpečení sítě.

Použito v metodice