Decertifikace

Zrušení certifikace položky nebo vybavení informačního systému pro příčinu.


Decertification

Revocation of the certification of an information system item or equipment for cause.

Použito v metodice