Délka klíče

Velikost šifrovacího klíče měřená v bitech.


Key Length

The size of the encryption key measured in bits.

Použito v metodice