Dešifrovací klíč

Digitální informace využívaná k obnovení plaintextu z odpovídajícího šifrového textu dešifrováním.

Použito v metodice