Dešifrovací klíč

Digitální informace využívaná k obnovení plaintextu z odpovídajícího šifrového textu dešifrováním.


Decryption Key

A digital piece of information used to recover plaintext from the corresponding ciphertext by decryption.

Použito v metodice