Detekce narušení

Proces sledování událostí vyskytujících se v počítačovém systému nebo síti za účelem zjištění příznaků neoprávněného přístupu nebo útoku.


Intrusion Detection

The process of monitoring the events occurring in a computer system or network to detect signs of unauthorized access or attack.

Použito v metodice