Detekce založená na anomáliích

Proces porovnávání definic jaké aktivita je považována za normální proti pozorovaným událostem pro identifikaci významných odchylek.


Anomaly-Based Detection

The process of comparing definitions of what activity is considered normal against observed events to identify significant deviations.

Použito v metodice