Digitální podpis

Část informací, digitalizovaná forma podpisu, která poskytuje autentičnost odesílatele, integritu zpráv a neodvolatelnost. Digitální podpis je generován pomocí soukromého klíče odesílatele nebo pomocí jednosměrné funkce hash.


Digital Signature

A piece of information, a digitized form of signature, that provides sender authenticity, message integrity and non-repudiation . A digital signature is generated using the sender’s private key or applying a one-way hash function.

Použito v metodice