Digitální podpisový algoritmus

Asymetrické algoritmy používané pro digitální podepisování dat.

Použito v metodice