Digitální podpisový algoritmus

Asymetrické algoritmy používané pro digitální podepisování dat.


Digital Signature Algorithm

Asymmetric algorithms used for digitally signing data.

Použito v metodice