Distribuce nad klíčem

Poskytování elektronického klíče prostřednictvím přepisu přes-vzduch, přenosu klíčů přes-vzduch nebo generování družstevních klíčů.


Over-The-Air Key Distribution

Providing electronic key via over-the-air rekeying, over-the-air key transfer, or cooperative key generation.

Použito v metodice