Doba zotavení času

Celková doba, po kterou mohou být součásti informačního systému ve fázi obnovy, než mají negativní dopad na poslání organizace nebo na úkoly obchodní funkce.


Recovery Time Objective

The overall length of time an information system’s components can be in the recovery phase before negatively impacting the organization’s mission or mission/business functions.

Použito v metodice