Dodavatelský řetězec

Sada organizací s propojenými zdroji a procesy, které se podílejí na výrobě produktu.


Supply Chain

A set of organisations with linked resources and processes involved in the production of a product.

Použito v metodice