Dokument pro řízení rozhraní

Technický dokument popisující kontroly rozhraní a určení orgánů a odpovědnosti za zajištění fungování takových ovládacích prvků. Tento dokument je základem při předběžném přezkoumání návrhu a je udržován v celém životním cyklu informačního systému.

Použito v metodice