Dokument pro řízení rozhraní

Technický dokument popisující kontroly rozhraní a určení orgánů a odpovědnosti za zajištění fungování takových ovládacích prvků. Tento dokument je základem při předběžném přezkoumání návrhu a je udržován v celém životním cyklu informačního systému.


Interface Control Document

Technical document describing interface controls and identifying the authorities and responsibilities for ensuring the operation of such controls. This document is baselined during the preliminary design review and is maintained throughout the information system life cycle.

Použito v metodice