Dokumenty o shodě

Právními předpisy a další právní dokumenty ilustrují a pomáhají podporovat rozvoj účinných přístupů a strategií v oblasti dodržování předpisů a mohou napomáhat při prosazování větší spolupráce, koordinace a soudržnosti s dalšími kancelářemi EM, odděleními a státními agenturami.


Compliance Documents

Compliance and other legal documents illustrate and help support the development of effective compliance approaches and strategies, and can assist in promoting greater cooperation, coordination, and consistency with other EM offices, Departmental organizations, and State agencies.

Použito v metodice