Doména

Prostředí nebo kontext, který obsahuje sadu systémových prostředků a soubor systémových entit, které mají právo přístupu k prostředkům definovaným společnou zásadou zabezpečení, bezpečnostním modelem nebo architekturou zabezpečení.


Domain

An environment or context that includes a set of system resources and a set of system entities that have the right to access the resources as defined by a common security policy, security model, or security architecture.

Použito v metodice