Dopad

Velikost ztrát způsobených hrozbou zneužití zranitelnosti.

Použito v metodice