Dopad

Velikost ztrát způsobených hrozbou zneužití zranitelnosti.


Impact

Magnitude of loss resulting from a threat exploiting a vulnerability.

Použito v metodice