Doplňování

Proces přidávání bezpečnostních kontrol nebo vylepšení řízení na základní bezpečnostní kontrolu z NIST Special Publication 800-53 nebo CNSS Instruction 1253 s cílem adekvátně splnit požadavky organizace na řízení rizik.


Supplementation

The process of adding security controls or control enhancements to a security control baseline from NIST Special Publication 800-53 or CNSS Instruction 1253 in order to adequately meet the organization’s risk management needs.

Použito v metodice