Dopravní výplň

Vytváření falešných komunikačních nebo datových jednotek k zastírání množství odesílaných reálných datových jednotek.


Traffic Padding

Generation of mock communications or data units to disguise the amount of real data units being sent.

Použito v metodice