DoS

Útok odmítnutí služby

Útok na odepření služby je událost zabezpečení, ke které dochází, když útočník podnikne kroky, které brání legitimním uživatelům v přístupu k cíleným počítačovým systémům, zařízením nebo jiným síťovým prostředkům.


DoS

Denial-of-service attack

An assault on a service from a single source that floods it with so many requests that it becomes overwhelmed and is either stopped completely or operates at a significantly reduced rate.

Použito v metodice