DPA

Analýza diferenciálního výkonu

Analýza změn spotřeby elektrické energie kryptografického modulu za použití pokročilých statistických metod a nebo jiných technik za účelem získání informací souvisejících s kryptografickými klíči používanými v kryptografickém algoritmu.


DPA

Differential Power Analysis

An analysis of the variations of the electrical power consumption of a cryptographic module, using advanced statistical methods and/or other techniques, for the purpose of extracting information correlated to cryptographic keys used in a cryptographic algorithm.

Použito v metodice