DRBG

Deterministický generátor náhodných bitů

Náhodný generátor bitů (RBG), který obsahuje mechanismus DRBG a (alespoň zpočátku) má přístup ke zdroji vstupu entropie. DRBG produkuje posloupnost bitů z tajné počáteční hodnoty nazývané semeno spolu s dalšími možnými vstupy. DRBG se často nazývá Generátor pseudonáhodných čísel (nebo bitů).


DRBG

Deterministic Random Bit Generator

A Random Bit Generator (RBG) that includes a DRBG mechanism and (at least initially) has access to a source of entropy input. The DRBG produces a sequence of bits from a secret initial value called a seed, along with other possible inputs. A DRBG is often called a Pseudorandom Number (or Bit) Generator.

Použito v metodice