Drop Odpovědnost

Postup, podle kterého správce účtu COMSEC zpočátku obdrží příjmy z materiálu COMSEC a dále jej nezahrnuje do svého centrálního úřadu. Místní odpovědnost materiálu COMSEC může být i nadále vyžadována.


Drop Accountability

Procedure under which a COMSEC account custodian initially receipts for COMSEC material, and provides no further accounting for it to its central office of record. Local accountability of the COMSEC material may continue to be required.

Použito v metodice