DRP

Disaster recovery plan

Soubor lidských, fyzických, technických a procedurálních zdrojů k obnovení činnosti v rámci stanoveného času a nákladů, která byla přerušena nouzovou nebo katastrofou.


DRP

Disaster recovery plan

A set of human, physical, technical and procedural resources to recover, within a defined time and cost, an activity interrupted by an emergency or disaster.

Použito v metodice