Držitel karty

Osoba mající vydanou kartu PIV (Personal Identity Verification).


Cardholder

An individual possessing an issued Personal Identity Verification (PIV) card.

Použito v metodice