DTD

Zařízení pro přenos dat

Naplňte zařízení navržené tak, aby bezpečně ukládalo, transportovalo a přenášelo elektronicky jak klávesy COMSEC, tak i TRANSEC, které byly navrženy tak, aby byly zpětně kompatibilní s předchozí generací běžných plnicích zařízení COMSEC a programovatelné pro podporu moderních mise.


DTD

Data Transfer Device

Fill device designed to securely store, transport, and transfer electronically both COMSEC and TRANSEC key, designed to be backward compatible with the previous generation of COMSEC common fill devices, and programmable to support modern mission systems.

Použito v metodice