DTLS

Popisná specifikace na nejvyšší úrovni

Přírodní jazyk popisující bezpečnostní požadavky systému, neformální návrhovou notaci nebo kombinaci obou.


DTLS

Descriptive Top-Level Specification

A natural language descriptive of a system’s security requirements, an informal design notation, or a combination of the two.

Použito v metodice