Duplicitní digitální důkazy

Duplikát je přesná digitální reprodukce všech datových objektů obsažených v původní fyzické položce a přidružených médiích.


Duplicate Digital Evidence

A duplicate is an accurate digital reproduction of all data objects contained on the original physical item and associated media.

Použito v metodice