Duration

Pole v certifikátu, které se skládá ze dvou podpoložek; "datum vydání" a "datum příštího vydání".


Duration

A field within a certificate that is composed of two subfields; “date of issue” and “date of next issue.”

Použito v metodice