Důvěra Anchor

Veřejný klíč a název certifikační autority, která se používá k ověření prvního certifikátu v pořadí certifikátů. Veřejný klíč důvěryhodnosti kotvy se používá k ověření podpisu v certifikátu vydaném certifikační autoritou pro důvěru. Bezpečnost ověřovacího procesu závisí na pravosti a bezúhonnosti důvěryhodnosti. Důvěryhodné kotvy jsou často distribuovány jako certifikáty s vlastním podpisem.


Trust Anchor

A public key and the name of a certification authority that is used to validate the first certificate in a sequence of certificates. The trust anchor’s public key is used to verify the signature on a certificate issued by a trust anchor certification authority. The security of the validation process depends upon the authenticity and integrity of the trust anchor. Trust anchors are often distributed as self-signed certificates.

Použito v metodice